Jed

Jed: 1. kapitola - 3. část (Frich)

4. srpna 2017 v 10:50 | Sisi

1. KAPITOLA - FRICH
3. část

"Můj pane, nemáme dost mužů ani na obranu pobřežních vesnic," připomněl mi velitel, když jsem se pokoušel na mapě už posté najít cestu, jak ubránit své panství. Když ho od starého krále získal můj otec, byl to kraj krásný, zcela nový, plný zdravého dřeva a ryb v horských řekách. Otec si jej vlastně sám vybojoval, protože válku s vysokými o toto území vedl právě on. Jeho vítězství král ocenil baronským titulem a vlastně tím celou naši rodinu proklel, protože jen co se první zvědaví casijci usadili podél mořského pobřeží a řek, začali se vysocí objevovat v našich lesích a mařit veškerou naší práci. Až do konce otcova života pak byly na hranicích každoročně potyčky s vysokými, kteří se nesmířili s porážkou. Jakmile jsem se ujal svého úřadu, nechal jsem svého písaře sepsat smlouvu, ve které jsme jako panství slíbili roční příděly dřeva vysokým po délku deseti let, a doufal, že tak boje ustanou. Stalo se, ale klid dlouho netrval. Piráti z Trisu brázdily vody kolem Zenrarru už za mých dětských let, kdy jsem pomáhal otci budovat první osady, a když jsem pak zdědil titul, začali se vyloďovat na našem území a brát všechno, co pro ně mělo nějakou cenu. V důsledku toho se většina obyvatel přesunula do hor, kde bylo nakonec založeno i největší sídlo Zenrarru i s hradem, který spíše než chloubou, je poslední záchranou v případě velkého nájezdu pirátů.

Jed: 1. kapitola - 2. část (Frich)

21. července 2017 v 18:37 | Sisi

1. KAPITOLA - FRICH
2. část

Rozhodně jsem sestoupila dvoje schody a namířila si to před nádvoří do stájí. K mé smůle jsem ale musela projít kolem ZenPátrina, který na rozlehlé kamenné ploše právě vedl ranní cvičení s mým oddílem. K ZenPátrinovi a chlapcům jsem byla přiřazena ve čtrnácti letech a nikdy se mnou nejednal jinak, než s ostatními, za což můžu vděčit otci a jeho přehnané touze mít ze mě mužatku. Ne že bych chtěla, aby mě ZenPátrin šetřil, ale jeho poznámky mě často urážely a kolikrát jsem si přála mít tu odvahu zavolat na něj stráže a dát mu za jeho prostořekost noc v žaláři. Udělala bych to bez špetky lítosti, kdybych mohla.

Jed: 1. kapitola - 1. část (Frich)

15. července 2017 v 10:29 | Sisi

1. KAPITOLA - FRICH
1. část

"Mám tě rád, Valery," řekl bez špetky citu. Byla to prázdná slova, kterými chtěl zakrýt zradu, kterou se na mě dopustil. Prodal mě. Posledních osm let mě sice přehlížel, ale nikdy by mě nenapadlo, že mi udělá tohle. Že mě vyžene přes celou zemi až do hlavního města. Jak mi to mohl udělat? Můj vlastní otec, jak mohl…

Jed: Prolog

12. července 2017 v 17:05 | Sisi

PROLOG

"Orfineli, řekni, že jsi přišel s nějakou dobrou radou, jinak sundávám korunu a jdu se živit lovem," řekl mladý král Casie zvučným hlasem. Muž, na kterého promluvil, byl starý, oblečen do jednoduchého pohodlného roucha a právě vkročil do královy soukromé komnaty. Oním starcem byl Orfinel, věrný rádce starého krále i nového, bystrý a neobyčejně znalý ve věcech vládních i jiných. Po Casii byl znám pro svou zásluhu ve vyjednávání míru s vysokými a dosud mu byl tento počin k dobru. Na zámku ale kolem něj všichni chodili po špičkách, protože byl v jedné ruce s novým a velmi rázným králem Natanem.
 
 

Reklama